11.06.2004 De Waddenzee, het gas en de kokkelvissers

Gisteravond naar aanleiding van de tip van Cockie naar Zembla gekeken, de uitzending over de Wadden. Het is wel heel makkelijk om te roepen dat je tegen de gasboringen bent als je niet voldoende geÔnformeerd bent, tenslotte.
Wat blijkt? De kokkelvisserij richt aanzienlijk meer schade aan in het natuurgebied dan het eventuele boren naar gas. De logica achter het toestaan van gaswinning is dan ook dat met een deel van de opbrengsten de kokkelvissers kunnen worden uitgekocht, oftewel: we staan een minder schadelijke en mogelijk zelfs onschadelijke activiteit toe om een zeer schadelijke activiteit weg te nemen. De radicale keuze voor het verbieden van beide is blijkbaar geen optie. Om met de woorden van bioloog T.Piersma te spreken:”Hebben we nou dat rottige Waddengasgeld nodig om iets te beschermen in dit stinkend rijke land?”

Mijn voorlopige conclusie is dat gasboringen in de Waddenzee in de toekomst best een optie zijn. Nu lijkt het me echter nog veel te vroeg. De Nederlandse gasvoorraden zijn nog lang niet uitgeput, wat ons tijd geeft voor meer onderzoek. Aangezien reeds uitgevoerde boringen rond Ameland niet zonder schadelijke gevolgen lijken te zijn is dit ook wel nodig. Dit zou bovendien een onafhankelijk onderzoek moeten zijn, niet gefinancierd door de NAM zelf. Verder moet er urgent iets gedaan worden aan het leegvissen van het gebied door de kokkelvissers. Het grote probleem is natuurlijk dat zoiets bekostigd moet worden. In veel natuurgebieden in de wereld wordt een dergelijk probleem opgelost door de schadelijke activiteit te vervangen door een of andere vorm van ecotoerisme. Dit levert zowel werkgelegenheid als geld voor natuurbescherming op. Aangezien het Waddengebied al een bloeiend toerisme kent, zal dat hier niet zo werken. Hoe dan ook zal er iets moeten gebeuren om het voortbestaan van dit unieke natuurgebied te garanderen.

Wat vindt u: is milieubescherming een noodzaak waar alles voor moet wijken of is het een onbetaalbare luxe geworden?

anneke | 16:40 | politiek
1) print ("s"); } else { print("reageer"); } ?>  »

http://www.sp.nl/db/nieuws/kamernieuwspage.html/2214
http://www.sp.nl/db/nieuws/kamernieuwspage.html/2102
http://www.sp.nl/db/nieuws/completepage.html/2146
http://www.sp.nl/milieualarm/

Over aktie gesproken. Daar kan GL wat van leren.Alleen, dat doen ze niet.
Ook is de sp voorstander/ sympathisant van NUtopia, de groene zender. En blijft ze tegen kernenergie, atoomwapens en militarisering. En illegale jachthutten, iets waar ik GL nooit, echt nog nooit over heb gehoord. Sissies zijn het, die GL. Alleen haar fractievoorzitter heeft indruk op mij gemaakt tijdens haar eerste termijn bij de Algemene Beschouwingen van Bruin II.Dat was een helder, warm verhaal .

[anoniem] - 11.06.2004 - 17:19

Misschien even offtopic, maar desondanks niet minder belangrlijk: Gefeliciteerd met je vijfde plaats van de Omkatdag!

Nick - 11.06.2004 - 21:32

Milieubescherming is een noodzakelijk geworden luxe.

Painless - 12.06.2004 - 00:33

Vanwaar nooit de gulden middenweg, maar altijd het euro-tremisme?
Laat maar ………

jirev - 13.06.2004 - 11:11
reageeronthoud mij:


Alle HTML-tags behalve <a href>, <b>, <i>, <strong>, en <em> worden uit je commentaar gestript. Je e-mail adres wordt nooit gepubliceerd.